Taħriġ fuq in-Novelli Obbligatorji fl-antoloġija Arja Friska 2

Taħriġ b’enfasi fuq l-analiżi letterarja tan-novelli obbligatorji għat-tieni sena tas-Sekondarja:

L-emigrant ta’ Laurence Mizzi

L-Emigrant Ħbub tad-deheb ta’ Trevor Żahra (Livell 5,6 u 7 u Livell 7 u 8)Hbub tad-Deheb Livell 7-8Hbub tad-Deheb Livell 5-7Saver iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri

Saver iridha ta MoseWegħda mal-erwieħ ta’ Lino Psaila

Weghda mal-Erwieh

Ma’ dan it-taħriġ fl-istess paġna elettronika wieħed isib ukoll il-qari tan-novelli mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.