Taħriġ fl-użu tal-Ittri Kapitali għall-Primarja

Preżentazzjonijiet u taħriġ għas-snin kollha tal-primarja li jgħinu ‘l-istudenti fil-punteġġjatura.  Permezz ta’ dawn ir-riżorsi l-istudenti jitgħallmu meta jużaw l-ittri kapitali.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Punteggjatura