Taħriġ fl-Ortografija għar-4 Sena Primarja

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għar-Raba’ Sena. Dawn ir-riżorsi
jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku mtellgħin fis-sit riċentament. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.