Taħriġ bil-qwiel għall-Primarja

Bosta għalliema talbuna taħriġ għall-qwiel li nsibu fil-listi uffiċjali tar-Raba’, tal-Ħames u tas-Sitt Sena tal-Primarja. Hawnhekk issibu taħriġ li tistgħu tużawh fil-klassijiet tagħkom. Nirringrazzjaw lis-Sa Josette Baldacchino li ħejjiet dan it-taħriġ.

Infakkru lill-għalliema ta’ dawn is-snin li fl-eżamijiet tagħhom annwali tagħhom jistgħu joħorġu biss mill-qwiel li hemm fil-listi, skont is-sena. Tagħrif ieħor jista’ jinqara miċ-ċirkolari.