Taħditiet fuq il-Malti mal-ġenituri

Dan l-aħħar iltaqjna mal-ġenituri tal-istudenti ta’ żewġ skejjel primarji. Tkellimna magħhom fuq ir-regoli tal-Malti u fuq diffikulatjiet li huma jsibu meta jkunu qed jgħinu lil uliedhom fix-xogħol tad-dar tal-Malti. Nirringrazzjaw lill-ġenituri li ġew u li tant ipparteċipaw b’entużjażmu. Kien ta’ pjaċir kbir għalina li niltaqgħu magħhom.
 
Nirringrazzjaw ukoll liż-żewġ kapijiet ta’ dawn l-iskejjel, is-Sa Rita Azzopardi mill-Iskola ta’ Santa Venera tal-Kulleġġ Santa Tereża, u lis-Sur Lorian Busuttil Naudi mill-Iskola tal-Fgura B tal-Kulleġġ San Tumas More.