Taħdita oħra suċċess

L-Akkademja tal-Malti u d-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku organizzaw taħdita oħra interessanti fil-21 ta’ Mejju fuq il-vokali i fil-Malti. Din saret minn Reno Fenech.

Ħadna pjaċir bl-attendenza numeruża li kien hemm.

 

Wara t-taħdita saret diskussjoni fuq id-diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom l-għalliema u kien hemm qbil li għandhom isiru aktar laqgħat ta’ diskussjoni bħal dawn biex ikun hawn aktar għarfien fuq ilsienna.