Taħdita – Int kif tlissinha “jaqraha”?

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku flimkien mal-Akkademja tal-Malti qed jorganizzaw taħdita fuq il-firxa tal-pronunzja “ġdida” ta’ kliem bħal [jaqraħħa] (= jaqraha).

It-taħdita se ssir nhar il-Ħamis, 31 ta’ Ottubru 2013 mill-5.30 sas-6.30pm fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu (NCC), il-Ħamrun, u se tingħata mis-Sa Christina Sammut, għalliema tal-Malti li rriċerkat is-suġġett.

L-għalliema u l-pubbliku ġenerali mistiedna. Id-dħul huwa b’xejn.

Tista’ taqra aktar fuq dan is-suġġett minn din it-tagħrifa.

Tagħrif ieħor fuq it-taħdita minn din iċ-ċirkulari.