Ħajr u stedina

Nixtiequ nifirħu u nroddu ħajr lill-għalliema tal-Iskola Primarja tar-Rabat, is-Sa Claire Sammut tar-riżorsi sbieħ u interessanti li qed toħloq għat-tagħlim tal-Malti fil-primarja. Waħda mir-riżorsi tajbin għas-sitt sena tal-primarja fuq il-verbi trilitteri u kwadrilitteri ssibuha minn hawn.

Inħeġġu lill-għalliema joħolqu riżorsi simili bil-kompjuter jew b’mezzi oħra, fosthom għall-bord intelliġenti u jgħadduhomlna ħalli nkattru l-għadd ta’ riżorsi li qed intellgħu f’dan il-bank ta’ riżorsi. Tajjeb infakkru lil kull min jinqeda b’dawn ir-riżorsi biex jirrispetta d-drittijiet tal-awturi.