Taħdita fuq l-ortografija għall-għalliema

Fit-2 ta’ Mejju ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu (NCC), il-Ħamrun, id-Dipartiment tal-Malti tad-Direttorat tal-Edukazzjoni u l-Akkademja tal-Malti tellgħu taħdita interessanti għall-għalliema tal-Primarja u s-Sekondarja fuq l-ortografija ta’ lsienna.

Il-kelliem kien Dr George Farrugia, lettur tal-Malti fl-Università u l-Viċi President tal-Akkademja. Huwa tkellem fuq il-prinċipji ewlenin tal-ortografija u wieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-għalliema preżenti.

Nirringrazzjaw lill-Akkademja tal-Malti li qiegħda tagħtina l-appoġġ kontinwu tagħha u nirringrazzjaw lill-għalliema li attendew. Taħditiet bħal dawn jgħinuna nibqgħu aġġornati fuq is-suġġett li ngħallmu u jfakkruna kemm aħna, bħala edukaturi, għandna nkunu dejjem attenti biex nagħtu tagħrif preċiż lill-istudenti li ngħallmu.