Siltiet Irrekordjat għas-Smigħ għas-Snin Kollha tal-Primarja

L-għalliema issa jistgħu jużaw ir-riżorsi tas-smigħ bl-aħjar mod possibbli.  Dan il-għaliex qed nipprovdu s-siltiet u l-mistoqsijiet irrekordjati.  Nirringrazzjaw lil dawk kollha talli taw sehemhom biex stajna nirrekordjaw dawn is-siltiet. Dawn jinsabu fis-sezzjoni Siltiet Irrekordjati għas-Smigħ. (Biex tisma’ s-siltiet mingħajr il-bżonn li tniżżilhom fil-kompjuter uża l-Google Chrome jew il-Internet Explorer)Smigh