Siltiet għall-Qari bit-Taħriġ għar-4 sena tal-Primarja

Sett ta’ riżorsi għall-Fehim mill-Qari għar-Raba’ Sena tal-Primarja.  Il-mistoqsijiet huma gradati biex jilħqu l-ħiliet differenti tal-istudenti.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.Fehim mill-qari 4