Sett ta’ Taħriġ għar-Riżorsi tan-Numri

Dawn ir-riżorsi jikkumplimentaw il-preżentazzjonijiet dwar in-numri mill-wieħed sal-mitt elefijiet li ttellgħu riċentament fuq is-sit. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi. (Mill-1 sas-6 Sena Primarja)

numri-tahrig