Għandek xi diffikultà fl-ortografija?

L-Akkademja tal-Malti se torganizza sessjoni li fiha se jkunu mwieġba d-diffikultajiet tal-għalliema fuq l-ortografija Maltija. Din se ssir il-Ġimgħa, 27 ta’ April 2012, mill-5.30pm sas-7pm fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu (NCC), il-Ħamrun, u se titmexxa mis-Sur Carmel Azzopardi.

L-għalliema tal-primarja u s-sekondarja mħeġġin jattendu u jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom fuq l-ortografija tal-Malti. Napprezzaw ħafna jekk il-mistoqsijiet jintbagħtu minn qabel lis-Sur Azzopardi f’dan l-indirizz ħalli jkun jista’ jitkellem direttament dwarhom dakinhar ta’ din is-sessjoni. L-għalliema jistgħu jistaqsuh xi mistoqsijiet dak il-ħin ukoll.

Kulħadd huwa mistieden jattendi u l-attendenza hija bla ħlas.
 
Is-Sur Carmel Azzopardi hu l-President tal-Akkademja tal-Malti u kien għalliem tal-Malti għal ħafna snin. Huwa kittieb u jispeċjalizza fl-ortografija Maltija.
 
Fuq din is-sessjoni nħarġet din iċ-ċirkulari għall-iskejjel.

Għal tagħrif ieħor dwar din is-sessjoni u għal aħbarijiet oħra dwar il-lingwa Maltija tista’ tara wkoll is-sit tal-Akkademja tal-Malti.