Awguri għas-sena skolastika 2013-2014

Għeżież għalliema,

Nawgurawlkom għas-sena skolastika li għadna kemm bdejna.

Meta jkollkom bżonna, fittxuna. Aħna nagħmlu minn kollox biex inkunulkom ta’ għajnuna.

David Agius Muscat david.agius.muscat@ilearn.edu.mt | +356 2598 2927
George Mifsud george.mifsud@ilearn.edu.mt  | +356 2598 2905
David Muscat david.muscat.4@ilearn.edu.mt | +356 2598 2907

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti
Kamra 16
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Triq Sarria
Il-Furjana FRN 1460