Il-bilingwiżmu fl-edukazzjoni ta’ pajjiżna

seminar dwar il-bilingwiżmu

Bħalissa qed isir eżerċizzju importanti li qed jifli l-Kurrikulu Minimu Nazzjonali u jara kif jista’ jittejjeb. Eżerċizzju bħal dan jolqot direttament l-ilsien Malti u l-pożizzjoni tiegħu fit-tagħlim u fl-użu. Jekk hemm qasam fejn il-politika lingwistika trid tkun iċċarata u aġġornata, dan huwa fil-qasam tal-edukazzjoni.

Għaldaqstant dan is-seminar pubbliku, organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, għandu jservi bħala forum ta’ diskussjoni ta’ din it-tema ta’ interess nazzjonali.

Il-fehmiet li se jitqassmu lill-udjenza dakinhar tas-seminar issibhom hawnhekk.

Fil-qosor:

SEMINAR NAZZJONALI: Il-bilingwiżmu fl-edukazzjoni ta’ pajjiżna. X’inhu l-aħjar għal uliedna?

Data: Is-Sibt, 5 ta’ Diċembru 2009

Ħin: 9:00am – 1:00pm

Post: Is-sala tal-Iskola Primarja ta’ Ħ’Attard (il-Kulleġġ San Nikola)

Dħul: B’xejn

Narawk!