Sejħa għall-Offerti għal Testi Letterarji

Mill-Gazzetta tal-Gvern tal-31 ta’ Diċembru 2013, nru 19,189 (p. 14,085).

Id-Direttur Ġenerali, Id-Diviżjoni Servizzi Korporattivi, fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jgħarraf li:

Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, il-21 ta’ Jannar, 2014 jintlaqgħu offerti magħluqin fil-kaxxa tal-offerti fit-Taqsima tal-Procurement, Kamra 205, Id-Diviżjoni tas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Il-Bini tal-Edukazzjoni, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana għal:

Avviż Nru. DQSE 278/13. Ġbir u stampar ta’ “Testi Letterarji tal-Malti għall-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja”.

L-offerti għandhom isiru flimkien mal-kundizzjonijiet relattivi u dokumenti oħra li jinkisbu mingħajr ħlas mit-Taqsima tal-Procurement, Kamra 205, Id-Diviżjoni tas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Il-Bini tal-Edukazzjoni, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana bejn it-8.30 a.m. u l-11.30 a.m.

Dawk interessati jistgħu jattendu għall-ftuħ u l-iskedar tal-offerti fil-ħin u d-data msemmija hawn fuq.