Riżorsi tal-Qari għall-Istudenti tas-7 Sena

Riżorsa tal-Qari dwar is-siġra u l-Ġulepp tal-Ħarrub bit-taħriġ interattiv u filmat dwar il-benefiċċji tal-Ġulepp tal-Ħarrub imħejjija mis-Sa Arianna Mangion.