Riżorsi tal-Malti għall-Barranin (għall-istudenti fil-livell primarju)

Pakkett ta’ riżorsi li jinkorpora taħriġ varju bil-għan li jgħin lill-għalliema fit-tagħlim tal-lingwa Maltija lill-istudenti barranin. Dawn ir-riżorsi huma mfasslin fuq il-pjan ta’ ħidma li jwasslu għall-kisba tal-Grad A1 tal-Qafas Komuni Ewropew. Għalhekk għalliema li jgħallmu l-Malti bħala lsien barrani fl-iskejjel Primarji, Medji, Sekondarji u ċentri oħra li jilqgħu studenti barranin huma mħeġġa jużaw dawn ir-riżorsi interattivi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dan ir-riżorsi jinsabu fil-paġna Il-Malti għall-Barranin / Primarja

Dahal