Riżorsi tal-kitba tal-Malti għas-sitt sena tal-primarja skont is-sillabu l-ġdid

Pakkett ta’ riżorsi li jinkludu preżentazzjonijiet, tagħrif għall-għalliema u karti tat-taħriġ dwar kif għandha tinkiteb riċetta kif mitlub fil-ħila tal-kitba tas-sitt sena tal-primarja. (K4) Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet din ir-riżorsa.