Riżorsi tal-Grammatika għall-5 Sena tal-Primarja skont is-Sillabu l-Ġdid

L-Assimilazzjoni fil-Bidu u n-Nofs tal-Kelma

Preżentazzjoni u taħriġ dwar l-assimilazzjoni fil-bidu u n-nofs tal-kelma tan-nomi u l-verbi għall-Ħames Sena tal-Primarja.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Il-Prepożizzjonijiet 

Riżorsi tal-Grammatika għall-Ħames Sena tal-Primarja.  Dawn jinkludu preżentazzjoni dwar il-prepożizzjonijiet quddiem il-konsonanti xemxin, preżentazzjoni dwar meta għandna niktbu prepożizzjoni bl-artiklu jew mingħajru u taħriġ.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

 

Il-Konġunzjonijiet

Riżorsi tal-Grammatika għall-5 Sena tal-Primarja li jinkludu preżentazzjoni, taħriġ u logħob dwar il-konġunzjonijiet.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.