Riżorsi Supplimentari tal-Malti

Sejħa għal Sottomissjoni ta’ Riżorsi Supplimentari tal-Qari bil-Malti
għall-Ewwel sas-Sitt Sena tal-Livell Primarju

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu u l-eLearning fi ħdan id-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni qiegħed jitlob is-sottomissjoni ta’ riżorsi supplimentari tal-qari bil-Malti mill-Ewwel sas-Sitt sena tal-livell primarju biex l-iskejjel jagħżlu minn fosthom fix-xhur li ġejjin. Id-Dipartiment iżid ir-riżorsi supplimentari tal-qari bil-Malti regolarment biex l-iskejjel ikollhom f’idejhom lista aġġornata.

Il-lista tar-riżorsi supplimentari tal-qari bil-Malti, li hi ppubblikata fis-sit uffiċjali tal-Malti, se tiġi aġġornata wara li jsir il-proċess tal-għażla. Il-kotba li hemm diġà fil-lista, m’hemmx għalfejn ikunu sottomessi mill-ġdid.

Id-Direttur tal-Kurrikulu jistieden lill-awturi, pubblikaturi, distributuri ta’ kotba u lil dawk kollha involuti f’dan il-qasam biex jibagħtu kopja/i ta’ skema/i u/jew riżorsi ta’ qari bil-Malti fil-livell primarju għal skop ta’ evalwazzjoni. Ir-riżorsi mibgħuta għandhom ikunu bil-prezz ikkwotat magħhom.

Linji Gwida

Ir-riżorsi tal-qari jridu jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet:

1. Ikunu konformi mal-prinċipji u l-linji gwida tal-Kurrikulu Minimu Nazzjonali.
2. Ikunu konformi mal-għanijiet u l-miri ta’ tagħlim tas-Sillabu Nazzjonali 2006. Kopji tal-aħħar verżjoni tiegħu jinkisbu minn dan is-sit elettroniku.
3. Jinkludu grafika/illustrazzjonijiet/stampi li jkunu kompatabbli ma’ testi u kuntesti ta’ ġeneri varji.
4. Ikunu addattati għal firxa ta’ ħiliet li wieħed isib fl-iskejjel primarji u li jkunu wkoll addattati għal strateġiji diversi ta’ tagħlim.
5. Preferibbilment jinkludu riżorsi u materjal ieħor t’għajnuna għall-għalliema.
6. L-għażla tar-riżorsi ssir skont iċ-ċekkjatura tal-qari.

Ir-riżorsi għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard minn nhar it-23 ta’ April 2012 f’nofsinhar, u għandhom jintbagħtu lil:

Is-Sa Agnes Borg (Segretarja)
Bord tal-Għażla tal-Kotba tal-Malti
Ir-Riżorsi Supplimentari tal-Qari bil-Malti (Primarja)
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Il-Mall
Il-Furjana FRN 1460

Il-kotba sottomessi jingħataw lura lill-propjetarji fi żmien raġonevoli.
Ara l-ħolqa mill-Gazzetta tal-Gvern tat-23 ta’ Marzu 2012 p. 5997.