Riżorsi marbutin mal-Ordni Alfabetika għall-Ħames Sena tal-Primarja.

Sett ta’ riżorsi li jinkludu preżentazzjonijiet u riżorsi interattivi. Dawn ir-riżorsi jolqtu l-kisba K9 tal-Qari tas-sillabu l-ġdid tal-Ħames Sena tal-Primarja. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.