Riżorsi li għandhom x’jaqsmu mal-poeżiji għat-Tielet, ir-Raba’ u l-Ħames Sena tal-Primarja

Din hi lista ta’ riżorsi li tinkludi ħoloq mis-sit malti.skola.edu.mt u kotba ta’ poeżiji li l-għalliema jistgħu jirreferu għaliha meta jiġu biex jagħżlu xi poeżiji għat-tagħlim fis-snin tal-primarja. L-għalliem għandu jagħżel il-poeżiji skont il-gosti u l-livell tal-istudenti u skont il-parametri tal-kisbiet mit-tagħlim fil-programmi tat-tagħlim tal-primarja.

Ħoloq mis-sit malti.skola.edu.mt:

Il-Poeżiji – 3 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Il-Poeżiji – 4 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Il-Poeżiji – 5 | IL-MALTI (skola.edu.mt)

Listi ta’ kotba tal-poeżiji jew ta’ kotba li fihom il-poeżiji:

Paramm Paramm – Ktieb għall-bravi u l-imqarbin – Immanuel Mifsud

Mill-Ġabra ta’ Ward – L-Ewwel Ktieb – Terence Portelli

Mill-Ġabra ta’ Ward – It-Tieni Ktieb – Terence Portelli

Klikk – It-Tielet Ktieb – Marija Montebello, Carmel Tabone

Klikk – Ir-Raba’ Ktieb – Marija Montebello, Carmel Tabone

Kalejdoskopju – Ir-Raba’ Ktieb – Clare Azzopardi

Kalejdoskopju – Il-Ħames Ktieb – Clare Azzopardi

Kalejdoskopju – Is-Sitt Ktieb – Clare Azzopardi

Id-Denfil – It-Tielet Ktieb – M. Muscat, R. Mifsud, D. Anastasi, M. Puli, Ġ. Frendo

Id-Denfil – Ir-Raba’ Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Id-Denfil – Il-Ħames Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Id-Denfil – Is-Sitt Ktieb – V. Fenech, L. Scerri, J.J. Camilleri, P. Mifsud

Għadhom għal Qalbi u poeżiji oħra għat-tfal – Alfred Buttigieg

Tikka Poeżija għat-Tielet u r-Raba’ Sena – Clare Azzopardi

Tikka Poeżija għall-Ħames u s-Sitt Sena – Clare Azzopardi

Naqraw ma’ Mark u Tanja – Charles Casha

Laqt u Xiber – Ġabra ta’ poeżiji – Carmel G. Cauchi

Onġi Onġi Onġella – Ġabra ta’ poeżiji – Carmel G. Cauchi