Riżorsi Ġodda għall-Primarja

Il-Kliem Għaqqiedi

Preżentazzjoni u kartelluni li juru kif permezz tal-kliem għaqqiedi nistgħu nagħmlu l-kitba aktar interessanti.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

stampa dahla powsters

It-Tislim

Huwa importanti li nkunu nafu kif insellmu u nikkomunikaw sew ma’ xulxin.  Għal dan il-għan inħolqu kartelluni li jolqtu dan l-aspett komunikattiv.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħolqot dawn ir-riżorsi.

stampa dahla