Riżorsi għat-Tieni Sena tal-Primarja marbuta ma’ Temi (3)

Sett ta’ riżorsi b’temi varji fosthom:

Dawn ir-riżorsi jinkludu vokabularju, taħdit, kitba, taħriġ marbut mal-grammatika u siltiet għas-smigħ bit-taħriġ marbutin ma’ kull tema. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.