Riżorsi għat-Tagħlim tal-Metalingwa għall-Malti bħala Lingwa Barranija (Induction) – Kliem li jgħinni nistaqsi

Preżentazzjoni u eżerċizzji interattivi li jintroduċu lill-istudenti barranin għal kliem li jintuża biex isiru l-mistoqsijiet fil-lingwa Maltija.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.