Riżorsi għar-Raba’ u l-Ħames Sena tal-Primarja – Attivitajiet tal-Kitba, Taħdit u Qari marbutin mal-filmati tad-Denfil.

Riżorsi u ideat ta’ kif filmati animati ta’ stejjer mis-sensiela popolari Id-Denfil jistgħu jintużaw mill-għalliema biex jgħinu lill-istudenti tagħhom jitħarrġu fil-ħiliet u l-kisbiet tas-sillabu tal-Malti fir-raba’ u l-ħames sena tal-primarja.

Nirringrazzjaw lis-Sur Chris Spiteri u turi productions, li bl-għajnuna tal-Kunsill Malti tal-Arti, animaw dawn l-istejjer u lil Josette Baldacchino, għalliema tar-riżorsi tal-Malti fid-Dipartiment tal-Kurrikulu, MEYR, li ħolqot dawn ir-riżorsi edukattivi.