Riżorsi fuq il-poeżija L-Arloġġ ta’ Dun Karm

L-Arloġġ

K14: Nanalizza l-elementi stilistiċi li jsawru testi letterarji.
KA14.3 a: Nanalizza l-effetti u l-funzjoni/jiet tal-elementi tal-ħoss f’test letterarju.

Filmat bil-poeżija L-Arloġġ u analiżi tal-poeżija ta’ Martina Bezzina


 

Nota dwar il-poeżija mħejjija minn Martina Bezzina

Logħba bħala reviżjoni tal-poeżija L-Arloġġ imħejjija minn Martina Bezzina

 

Aktar riżorsi għas-sillabu tal-Malti ĊES (2025) issibhom hawn.