Riżorsi dwar l-Ortografija għat-Tielet Sena tal-Primarja

Dawn ir-riżorsi jinkludu kliem b’konsonanti l-istess doppji fin-nofs, kliem b’konsonanti differenti fin-nofs, kliem bl-għ fil-bidu u fin-nofs, kliem bl-h fin-nofs u kliem b’żewġ sillabi li fih l-ie fl-aħħar sillaba. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.