Riżorsi dwar it-Temp Futur għall-5 Sena Primarja (Skont is-Sillabu l-Ġdid)

Preżentazzjoni u taħriġ li jħarreġ l-istudenti biex jużaw it-temp futur kif mitlub fis-sillabu
tal-Ħames Sena tal-Primarja. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.