Riżorsi dwar il-lingwaġġ xjentifiku, matematiku u teknoloġiku għall-Ħames Sena tal-Primarja

Sett ta’ riżorsi dwar il-lingwaġġ xjentifiku, matematiku u teknoloġiku li jolqot il-ħiliet kollha tat-tagħlim skont is-sillabu l-ġdid għall-Ħames Sena tal-Primarja. It-tabella hawn taħt turi t-tip ta’ riżorsa, il-ħila u l-kisba tat-tagħlim. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

 

Dokument

Ħila u Kisba

Tip ta’ Riżorsa

1a Taħdit K10 Preżentazzjoni
Kitba K10
2a Kitba K10 Karta tat-taħriġ
3a Taħdit K10 Preżentazzjoni
Kitba K10
4a Kitba K10 Karta tat-taħriġ
5a Smigħ K9 Preżentazzjoni
6a Smigħ K9 Karta tat-taħriġ
Kitba K10
7a Qari K7, K2 Karta tat-taħriġ
8a Qari K7, K2 Karta tat-taħriġ
9a Qari K7, K2 Karta tat-taħriġ
10a Qari K7, K2 Karta tat-taħriġ