Riżorsi b’xejn tal-Malti għall-Kinder

Thejjija ghall qari

Qed ngħaddulkom riżorsi ġodda magħmulin bil-Powerpoint u mmirati għat-tħejjija tal-qari għall-klassijiet tal-Kinder tal-Ewwel Sena u tat-Tieni Sena. Hemm riżorsi għal kull term. Dawn ir-riżorsi tistgħu tużawhom fil-klassijiet tagħkom meta tridu. Il-ħsieb ewlieni tagħhom huwa li t-tfal tagħna jitħarrġu kif jesprimu ruħhom bil-lingwa sabiħa tagħna u jitgħallmu jużaw kliem bil-Malti f’kuntesti differenti. Inħeġġukom biex lit-tfal tgħallmuhom jitkellmu b’Malti tajjeb u sabiħ. Kull taħriġ fih dokument bl-għajnuniet għall-għalliema.

Nirringrazzjaw lis-Sa Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.