Riżorsi b’materjal awdjoviżiv għar-Raba’ Sena tal-Malti għall-Barranin

Sett ta’ filmati li permezz tagħhom l-istudenti se jidraw isegwu l-viżwal filwaqt li jisimgħu storja qasira u wara jirrispondu mistoqsijiet dwarha.

Dawn ir-riżorsi jolqtu l-kisbiet:
Smigħ K1: Nifhem informazzjoni bażika minn siltiet qosra rrekordjati/bil-fomm li tittratta temi li tgħallimt dwarhom u li huma mwassla bil-mod, b’mod ċar u bil-pawsi.
Smigħ K6: Nifhem biex nagħżel informazzjoni bażika minn kontenut qasir ta’ bejn 80 – 100 kelma ta’ materjal awdjo rrekordjat u mxandar li jista’ jinkludi poeżiji ħfief/kanzunetti dwar temi li nkun tgħallimt dwarhom b’diskors artikolat, bil-mod u b’mod ċar.
Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.