Aktar riżorsi għas-6 Sena

Grazzi lill-għalliema Daniela Jo Micallef li bagħtitilna għadd ta’ riżorsi tal-Malti maħdumin bil-Powerpoint. Daniela tgħallem is-6 Sena fl-Iskola Primarja San Bastjan, Ħal Qormi, tal-Kulleġġ Sant’Injazju. Nieħdu pjaċir ħafna b’għalliema bħalha li qegħdin jaqsmu r-riżorsi tagħhom mal-għalliema kollha tal-primarja.

Dawn issibuhom fil-paġna tar-Riżorsi tas-Sitt Sena.

Inħeġġu aktar għalliema biex jibagħtulna aktar materjal għal waqt il-lezzjonijiet tal-Malti ħalli nkomplu nibnu flimkien dan il-bank bir-riżorsi tal-Malti għall-primarja.