Riżorsa dwar il-Pronomi Dimostrattivi għall-istudenti tat-Tielet Sena tal-Primarja

Metalingwa – Naf inħaddem il-pronomi dimostrattivi bħal dan, din, dawn / dak, dik, dawk. 

Taħdit (n. 8) – Nieħu sehem f’diskussjonijiet fi gruppi żgħar, bl-għajnuna tal-għalliema, fejn nesprimi l-fehmiet u l-ħsus tiegħi bi struttura grammatikali u sintattika tajba, skont il-firxa tal-vokabularju tal-età tiegħi u b’intonazzjoni tajba fejn meħtieġ.

Preżentazzjoni bit-taħriġ interattiv dwar il-ġens tal-annimali tar-razzett u l-prodotti li jagħtuna mħejjija mis-Sa Mandy Mamo.