Riżorsa għar-Raba’ Sena tal-Primarja – Malti għall-Barranin

Taħriġ li jħarreġ lill-istudenti fil-ħila tat-taħdit skont is-sillabu l-ġdid għar-raba’ sena tal-Malti għall-barranin.  Ir-riżorsa tolqot il-kisba K2 tat-Taħdit fejn l-istudenti se jużaw ir-riżorsa biex jidraw iħaddmu frażijiet sempliċi li jinkludu riferenza għall-ħin u ż-żmien.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet din ir-riżorsa.