Il-lista tal-qari supplimentari 2014

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu ħareġ il-lista ta’ kotba għall-qari supplimentari bil-Malti (stejjer u poeżiji) għall-iskejjel tal-Primarja tal-Istat għall-2014. Din il-lista għandha tkun ta’ għajnuna biex ikompli jissaħħaħ il-litteriżmu fit-tfal tal-Primarja u biex, bis-saħħa tagħha, ikunu jistgħu jingħażlu kotba supplimentari għall-klassijiet jew għal-libreriji tagħhom, jew għal qari ieħor waqt il-lezzjonijiet tal-Malti.

L-għażla tal-kotba saret wara s-sejħa fil-Gazzetta tal-Gvern tal-1 ta’ Frar 2013, paġna 826, biex dawk kollha interessati jibagħtu l-kotba tagħhom ħalli jkunu evalwati minn bord ta’ edukaturi. Fil-bord kien hemm rappreżentanti mill-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, mid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u għalliema.

Dan il-bord mexa fuq il-kriterji mniżżlin f’din iċ-ċekkjatura.

Id-Dipartiment tal-Malti jgħarraf li s-sejħa fil-Gazzetta tal-Gvern hija miftuħa u kull min jixtieq jissottometti l-kotba tiegħu għall-evalwazzjoni huwa mitlub jagħmel dan skont ir-referenza tal-Gazzetta tal-Gvern imsemmija.