Qari għat-tfal fis-sajf u għal matul is-sena


Kotba tal-qari bil-Malti għat-tfal tal-primarja biex ikollhom x’jaqraw fil-vaganzi tas-sajf u matul is-sena

L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti tal-Primarja jixtiequ jkompli jxerrdu l-imħabba lejn il-qari. Filwaqt li jħeġġu lill-ġenituri jieħdu lil uliedhom regolarment fil-libreriji biex jissellfu l-kotba matul il-vaganzi tas-sajf, bħala għajnuna qegħdin joffru lista tal-kotba tal-qari bil-Malti lill-ġenituri biex tintbagħat flimkien mar-riżultat tal-eżamijiet tal-aħħar tas-sena jew ma’ korrispondenza oħra mill-iskola, ħalli jkunu jistgħu jagħżlu minnha kotba tal-qari addattati għal uliedhom. Fil-lista, il-kotba huma maqsumin skont is-snin tal-primarja. Hekk il-ġenituri jkunu jistgħu jagħżlu l-kotba mil-lista skont l-età u l-ħila tat-tfal.

Nissuġġerixxu li l-istudenti jirċievu l-lista tal-kotba tas-sena li kienu fiha u tas-sena li se jitilgħu fiha biss. Il-lista tista’ tintbagħat lill-ġenituri bil-posta tradizzjonali jew bil-posta elettronika.

Jekk ikun hemm ġenituri li jkunu jixtiequ l-lista sħiħa, jistgħu jarawha minn hawn.

Il-lista tiġbor l-ismijiet tal-kotba li ġew aċċettati minn bordijiet ta’ edukaturi maħtura mid-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku f’dawn l-aħħar erba’ snin. Il-bordijiet ikunu magħmula minn għalliema tal-primarja, rappreżentanti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta, id-Dipartiment tal-Malti tal-Università, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u d-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku. Il-kotba jintgħażlu fuq bażi ta’ din iċ-ċekkjatura bi kriterji standard.

Inħeġġu lill-iskejjel u lill-għalliema jagħżlu wkoll minn dawn il-kotba għall-qari supplimentari fil-klassi għal matul is-sena skolastika li jmiss.