Il-Kitba – 2

IL-KITBA

L-Għasfur li hemm fil-Wied
(Awtriċi: Terrie Muscat, Illustratriċi: Sue Flask, Pubblikatur: Klabb Kotba Maltin)

Tpinġijiet ta’ Alexia Grech li jistgħu jintużaw biex it-tfal jiktbu jew jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom tal-istorja ‘L-Għasfur li hemm fil-Wied‘. Nirringrazzjaw lil Alexia Grech għal dawn id-disinji. 

Alexia Grech-L-ghasfur li hemm fil-wied

 


Riżorsi għall-kitba magħmulin mill-għalliema (mill-1 sat-3 Sena)


 
Preżentazzjoni bil-għan li tinkoraġixxi u tħabbeb lill-istudenti żgħar mal-qari (Elaine Ciantar)