Preżentazzjonijiet b’taħriġ interattiv f’Ħiliet varji

Aktar riżorsi ġodda mmirati għall-istudenti tal-iskola Medja u mibnija fuq il-kisbiet mill-ħiliet għall-istudenti tal-Iskola Medja.

Proġett bi sħab bejn id-Direttorat tal-Programmi ta’ Tagħlim u l-Assessjar fi ħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni u t-Taqsima tal-Malti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Malta.

Is-Seba’ Sena

 Reklam tal-Aperturi: Smigħ, Is-7 Sena,  R3 (Thea Farrugia)

 

Illum u l-Imgħoddi – Intervista ma’ Karmnu ż-Żebbuġi: Smigħ, Is-7 Sena, R2 (Rachelle Vassallo)

 

Bugħażżu (Ħrafa): Smigħ, Is-7 Sena, R1 (Amy Calleja)

 

Dun Karm (Awtobijografija): Smigħ, Is-7 Sena, R2 (Michael Farrugia)

 

Direzzjonijiet: Taħdit, Is-7 Sena, R1 (Maria Agius)

 

L-Annimali f’Ħajjitna: Qari, Is-7 Sena, R1 (Diane Zammit)

 

Il-Punteġġjatura: Qari Is-7 Sena, R1/2 (Franklyn Baldacchino)

 

 

L-Imperattiv permezz tal-Qwiel: Qari, Is-7 Sena, R3 (Martina Tabone)

 

Il-Prepożizzjonijiet: Metalingwa, Is-7 Sena, R1 (Matthew Chappell)

 

L-Aġġettivi: Metalingwa, Is-7 Sena, R1 (Chrisabel Borg)

 

L-Għadd tan-Nom: Metalingwa, Is-7 Sena, R 1/2 (Yurgen Sciberras)

 

It-Tmien Sena

Intervista mal-plejer Internazzjonali Malti, Michael Mifsud: Smigħ, It-8 Sena, R1/2 (Yousef Borg)

 

L-Avverbju: Metalingwa, It-8 Sena, R3 (Diane Cutajar)

 

Id-Disa’ Sena

Id-Diminuttiv (Fid-Dar tan-Nanna ta’ Corazon): Metalingwa, Id-9 Sena, R3 (Yasmin Camilleri)