Preżentazzjoni, Noti u Taħriġ fuq il-poeżija Il-Għanja tar-Rebħa ta’ Dun Karm

K12: Napprezza l-funzjoni tat-tema/i f’testi letterarji.
KA12.3ċ: Nevalwa kif il-vokabolarju b’rabta ma’ tema misjuba f’test letterarju jista’ jirrifletti epoka partikolari.

Preżentazzjoni Interattiva ta’ Martina Bezzina

Karti bin-Noti u Taħriġ fuq il-poeżija Il-Għanja tar-Rebħa (Martina Bezzina)

Aktar riżorsi marbuta mas-sillabu taċ-ĊES 2025.