Preżentazzjoni Interattiva fuq il-poeżija Univers Ieħor ta’ Dun Karm (Malti – ĊES 2025)

Univers Ieħor  – Preżentazzjoni Interattiva ta’ Peter Caruana

K15: Napprezza l-poeżiji tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila.
KA15.3ċ Nevalwa l-effetti li joħolqu l-aspetti bijografiċi ta’ Dun Karm fil-poeżiji tiegħu.

Din ir-riżorsa tinsab fil-Paġna tar-Riżorsi marbuta mas-sillabu l-ġdid tal-Malti ĊES-22 (2025)