Premju għall-użu tajjeb tal-Malti

AĠĠORNAMENT: Id-data tal-għeluq tal-Premju Frans Sammut
estiża sal-11 ta’ Lulju

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni nieda l-Premju Frans Sammut li se jibda jingħata kull sena lil dawk l-entitajiet privati, istituzzjonijiet governattivi, mezzi tax-xandir u skejjel li juru li fil-komunikazzjoni verbali, bil-kitba u elettronika jinqdew bl-ilsien Malti b’mod tajjeb, kreattiv u innovattiv. Il-Premju jinqasam f’żewġ kategoriji:

Kategorija A: Għall-entitajiet, fosthom għaqdiet volontarji, Kunsilli Lokali, kumpaniji privati, istituzzjonijiet governattivi, fondazzjonijiet, koperattivi u l-bqija.

Kategorija B: Għal skejjel statali, tal-Knisja u Privati, u entitajiet oħra li jaħdmu fil-qasam edukattiv.

Il-premjijiet huma ta’ €1,000, €500 jew €250 fiż-żewġ kategoriji.

Dawk l-iskejjel li jidhrilhom li jixirqilhom dan il-Premju (Kategorija B) għandhom jaqraw il-Linji Gwida tal-Premju u jissottomettu ittra ta’ applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Lulju 2014, fl-indirizz:

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti
Il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol
Triq l-Assedju l-Kbir
Il-Furjana VLT 2000

Jistgħu japplikaw jew jiġu nnominati skejjel li jużaw Malti tajjeb fil-komunikazzjoni ta’ kuljum u fl-attivitajiet soċjokulturali tagħhom, ngħidu aħna, fl-ittri li jibagħtu lill-ġenituri, l-ismijiet tal-klassijiet, is-sit elettroniku tal-iskola, il-fuljett jew materjal stampat ieħor tal-iskola, il-kunċerti jew ir-reċti ta’ Jum il-Premjazzjoni, u l-bqija.

Min jixtieq tagħrif ieħor jista’ jċempel fuq 2598 2885.