Mudelli tal-għ u l-h għall-Ħames Sena tal-Primarja

Sett ta’ riżorsi li juru kif tikteb nomi bl-għ u l-h fin-nofs permezz tal-użu ta’ mudelli. Dawn jinkludu preżentazzjoni informattiva, taħriġ interattiv u karti tat-taħriġ. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.