Mixjet il-Malti – minn Caxaro sa Aquilina

Żjara Edukattiva fil-Belt Valletta marbuta mas-sillabu tar-Raba’ Sena

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb, fit-23 ta’ April 2015, id-Dipartiment tal-Malti tal-Iskola Sekondarja tas-Subien tal-Ħamrun tal-Kulleġġ San Tumas More organizza żjarat fis-sede tal-Akkademja tal-Malti, fl-Arkivji Notarili u fil-Bibljoteka Nazzjonali.