Mixjet il-Malti – Minn Caxaro sa Aquilina

Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa tal-Ktieb, għal darba oħra, fil-Biblijoteka Nazzjonali ta’ Malta se tittella’ l-wirja ta’ wħud mill-manuskritti, ġurnali u pubblikazzjonijiet li permezz tagħhom il-Malti seta’ jikber u jiżviluppa tul is-sekli. Din il-wirja se tkun miftuħa għall-istudenti tal-għaxar sena mid-19 sal 25 ta’ April 2023. 

Ktejjeb tat-Taħriġ Ktejjeb bir-Risposti Ktejjeb bit-Tagħrif