Mistoqsija u Tweġiba 21

staqsiMinn Thomas Pace

Meta nikteb “dar” u meta “dahar”?

In-nom “dar” jirreferi għall-post fejn noqogħdu. Nużawh ukoll bħala verb għal meta ddur (il-passat tat-3et pers. mask. sing. bl-għerq d-w-r).

In-nom “dahar” jirreferi għall-parti ta’ wara ta’ ġisimna, dak li nserrħu mad-“dahar” tas-siġġu meta npoġġu bilqiegħda.

Dawn il-‘koppji’ b’tifsiriet differenti nsibuhom f’ħafna lingwi u spiss ifixkluna. Biex nifhmuhom aħjar, nistgħu naqsmuhom fi tlieta:

1)  Omonimi: kliem bl-istess kitba u bl-istess ħoss
eż. bank (tal-ġnien) u bank (tal-flus)
      tromba (tat-temp) u tromba (li tittawwal minnha fil-bogħod)
 
2) Omografi: kliem bl-istess kitba imma b’ħoss differenti
eż. kaħħal  (verb) u kaħħal  (nom)
      baħħar (verb) u baħħar (nom)
 
3) Omofoni: kliem bl-istess ħoss u b’kitba differenti
eż. xahar (tal-kalendarju) u xagħar (ta’ fuq rasna)
      dahar (li nserrħu) u dar (fejn noqogħdu)
        
Mela:
dar (nom) u dar (verb) huma omonimi IMMA dar (nom) u dahar (nom) huma omofoni.