Mistoqsija u Tweġiba 19

staqsiMinn Olvin Vella

Jeżistu <mall-> u <bill->?

Ma nistgħux niktbuhom hekk. It-tajbin huma mal- u bil- biss.

Il-prepożizzjonijiet huma ma’ u bi.

Meta magħhom inżidu l-artiklu l-, isiru mal- u bil-. Bħalhom niktbu tal-, sal-

Min jiżbalja dawn it-tnejn aktarx jitfixkilhom mal-kitba għall- u bħall- .

Ninnutaw li niktbu mill- għax wara li ngħaqqdu minn u l- isseħħ assimilazzjoni u minflok minl- ngħidu (u niktbu) mill-.

Għalhekk, niktbu mill-ewwel imma mal-ewwel.