Mistoqsija u Tweġiba 18

staqsi

Minn Olvin Vella

Nikteb <serduk> jew <serduq>; <daħak> jew <daħaq>; <ċagħak> jew <ċagħaq>? 

Serduk u serduq it-tnejn jinstemgħu fil-Malti Standard u għalhekk niktbuhom skont kif ngħiduhom. L-istess il-pari: daħak ~ daħaq; ċagħak ~ ċagħaq.

Jista’ jkun, imma għadha ma saret l-ebda riċerka, li waħda minnhom qiegħda kulma jmur tintrabat ma’ xi djalett reġjonali u għalhekk biż-żmien hija ssir djalettali u l-oħra tibqa’ fl-istandard. Madankollu, minħabba n-nuqqas ta’ riċerka ma nistgħux nitkellmu fis-sod.

Is-suġġeriment tagħna huwa li jkollna komma wiesgħa u naċċettawhom it-tnejn.