Mistoqsija u Tweġiba 14

Minn Olvin Vella

staqsiIl-kelma <biżgħa> teżisti?

Din il-forma hija tajba imma fil-fatt ma tintużax.

Mill-verb <huwa beża’> innisslu n-nom verbali <il-biża’>.

Normalment, min-nom verbali nnisslu dejjem nom tal-unità (i.e. marbut ma’ azzjoni waħda) u l-plural magħdud (i.e. jgħodd minn 2-10).

Ngħidu aħna:

Eż. 1 Eż. 2
verb: huwa qabeż verb: huwa għam
nom verbali: il-qbiż nom verbali: l-għawm
nom tal-unità: il-qabż|a nom tal-unità: l-għawm|a
plural magħdud: il-qabż|iet plural magħdud: l-għawm|iet

 
Fil-każ ta’ din il-mistoqsija, ninnutaw dan li ġej:

verb: huwa beża’

nom verbali: il-biża’

nom tal-unità: *il-biżgħ|a. (B’asteriska għax dil-forma ma tintużax.)

plural magħdud: il-beżgħ|at. (Il-plural magħdud jintuża!)
 
Ġeneralment, in-nom verbali huwa maskil u singular, kif jidher f’dawn l-eżempji:

1) Il-qbiż tal-ħabel tajjeb għas-saħħa.

2) L-għawm kmieni waranofsinhar aħarbu.

3) Il-biża’ mill-fatat ili ma nisma’ bih.
 
Madankollu, nomi verbali bħal <biża’> u <wisa’> (it-tielet radikali tagħhom hi GĦ) u <ħefa> u <għana> (it-tielet radikali hi J) hawn min iqishom femminil.

Ngħidu aħna,

1) Il-biża’ mill-ħares kienet kbira wisq.

2) Il-wisa’ tal-bini tkejjilhiex b’idejk.

3) Il-ħefa (i.e. id-drawwa li timxi ħafi) nqatgħet mit-toroq.

4) L-għana mhix popolari daqs il-hip hop.
 
Din il-bidla fil-ġens tan-nomi verbali tikkaratterizza l-forom li fit-taħdit nisimgħuhom jintemmu “-a” (biża’, wisa’, ħefa, għana).